• Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
  • Myanma Timber Enterprise
Previous Next

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ရောင်းချသည့် သစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း ခြေရာခံနိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့်အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်မည့်အစီအစဉ် အသိပေးကြေငြာခြင်း

EU-1

 

 EU-2

EU-3

  EU-4

EU-5

 EU-6
 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.