၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်းများ

 

စဉ်

အမည်

အဘအမည်

ခုံအမှတ်

မအေးမြတ်မြတ်ပိုင်

ဦးစိုးပိုင်

မောင်ဖြိုးဝေဝင်း

ဦးသန်းဝင်း

မောင်ကျော်ဝင်း

ဦးယွမ်ဟန်

မောင်ဆန်းမင်းဦး

ဦးအောင်မောင်း

မောင်ဇော်လင်းမောင်

ဦးကျော်လွင်

မမွန်မွန်ကျော်

ဦးစိုးမြင့်ထွန်း

မမြတ်စုမွန်

ဦးချစ်ဆွေ

မောင်နိုင်ဗိုလ်ဦး

ဦးမြင့်နိုင်

မတင့်တင့်ခိုင်

ဦးချစ်ရွှေ

၁၀

မအေးမြတ်မြတ်အောင်

ဦးမင်းသွေးအောင်

၁၀

၁၁

မောင်ထက်ဖြိုးနောင်

ဦးအောင်ဝင်း

၁၁

၁၂

မောင်နိုင်ထွန်းအေး

ဦးကိုကိုနိုင်

၁၂

၁၃

မရွှေရည်ဝင်းထက်

ဦးအောင်မျိုးမြင့်

၁၃

၁၄

မောင်နိုနိုလင်း

ဦးရဲနိုင်

၁၄

၁၅

မောင်ဇင်မင်းသန့်

ဦးကျော်ဝင်း

၁၅

၁၆

မလေးယုယုကျော်

ဦးကျော်ဝင်း

၁၆

၁၇

မောင်ဟိန်းသီဟဇော်

ဦးဇော်မင်းဦး

၁၇

၁၈

မောင်ရဲမင်းသူ

ဦးသောင်းညွန့်

၁၈

၁၉

မောင်ဇင်ကိုလတ်

ဦးစောလွင်

၁၉

၂၀

မောင်ချစ်ဝင်းသူ

ဦးသန်းအေး

၂၀

၂၁

မောင်အောင်မင်းဦး

ဦးသန့်ဇင်

၂၁

၂၂

မောင်ဇာနည်အောင်

ဦးအောင်မင်း

၂၂

၂၃

မောင်သန့်ဇင်ဖြိုး

ဦးကျော်ဝင်း

၂၃

၂၄

မောင်ကျော်မျိုးသွင်

ဦးတုပ်ပေါ

၂၄

၂၅

မောင်နိုင်ဇော်ဝင်း

ဦးဆန်းမောင်

၂၅

၂၆

မောင်ကျော်ဇင်လင်း

ဦးစန်းမော်

၂၆

၂၇

မောင်ဝေယံကျော်

ဦးမောင်ဝေ

၂၇

၂၈

မောင်တိုးချစ်မှူးပိုင်

ဦးစောရန်နိုင်

၂၈

၂၉

မောင်ဝင်းလင်းမောင်

ဦးတင်မောင်လွင်

၂၉

၃၀

မောင်ကောင်းထက်ပိုင်

ဦးသန်းထွဋ်

၃၀

၃၁

မမီမီကို

ဦးဝင်းမြင့်

၃၁

၃၂

မအိနှင်းဖြူ

ဦးမြင့်နိုင်

၃၂

၃၃

မောင်ဖြိုးမင်းဝင်း

ဦးကျော်စိန်ဝင်း

၃၃

၃၄

မမြစန္ဒီစိုး

ဦးမြသန်း

၃၄

၃၅

မောင်ငြိမ်းချမ်းကျော်

ဦးခင်မောင်ရွှေ

၃၅

၃၆

မောင်သန့်စင်သိန်း

ဦးကျော်သိန်း

၃၆

၃၇

မောင်ဆက်အောင်မြတ်

ဦးအောင်မင်းစိန်

၃၇

၃၈

မဆွေဆွေအောင်

ဦးအောင်မြတ်ကျော်

၃၈

၃၉

မယုဇနမိုးမြင့်

ဦးတင်မြင့်

၃၉

၄၀

မငယ်ငယ်ထွန်း

ဦးတင်ထွန်း

၄၀

၄၁

မောင်ချစ်ကောင်းသူ

ဦးချစ်ပုံ

၄၁

၄၂

မမေသူပို

ဦးပိုပို

၄၂

၄၃

မောင်ဇေလရောင်

ဦးညီညီထွန်း

၄၃

၄၄

မနိုင်းနိုင်းဧရာ

ဦးညီညီထွန်း

၄၄

၄၅

မောင်အောင်ခန့်မော်

ဦးမြငွေ

၄၅

၄၆

မလင်းစန္ဒီသွယ်

ဦးကိုကိုနိုင်

၄၆

၄၇

မစုမြတ်နိုင်

ဦးဖိုးသေး

၄၇

၄၈

မသန္တာဒွေး

ဦးဗေဒါ

၄၈

၄၉

မောင်ထူးရွှေကို

ဦးတင့်ဆွေ

၄၉

၅၀

မောင်အောင်ခိုင်ထူး

ဦးဇော်ထူး

၅၀

၅၁

မအိမ့်သူသူ

ဦးတင်အောင်ထွန်း

၅၁

၅၂

မဝါဝါစိုး

ဦးကျော်သန်း

၅၂

၅၃

မောင်ဇော်ပြည့်မောင်

ဦးသန်းစိန်

၅၃

၅၄

မောင်အောင်သက်ထွေး

ဦးဖိုးဂုဏ်

၅၄

၅၅

မောင်ဘိုကျော်ထွေး

ဦးစိန်ညွန့်(ခ)စိုးညွန့်

၅၅

၅၆

မောင်ထင်အောင်လင်း

ဦးကျော်စိန်လင်း

၅၆

၅၇

မောင်ချမ်းပြည့်ဇော်

ဦးတင်ထွန်းဇော်

၅၇

၅၈

မောင်သက်လွင်ဦး

ဦးဇော်လွင်

၅၈

၅၉

မောင်ထက်ရှိုင်း

ဦးအောင်မြင့်

၅၉

၆၀

မအိမျိုးကျော်

ဦးမျိုးနိုင်

၆၀

၆၁

မတင်လေးနွယ်

ဦးအေးသာ

၆၁

၆၂

မမြတ်ကေသီခိုင်

ဦးအယ်လ်ဇော်နန်

၆၂

၆၃

မောင်ရဲရင့်မောင်မောင်

ဦးမောင်မောင်ဦး

၆၃

၆၄

မောင်အောင်ရဲဟိန်း

ဦးစောမင်းနိုင်

၆၄

၆၅

မောင်မိုးမြင့်ထက်

ဦးမြင့်ဆွေ

၆၅

၆၆

မောင်အောင်သူဟိန်း

ဦးမြင့်ခိုင်

၆၆

၆၇

မခင်ဝင့်ဝါ

ဦးကျော်ဆွေ

၆၇

၆၈

မောင်ပိုင်ဘုန်းထွဋ်

ဦးအေးထွန်း

၆၈

၆၉

မောင်ထက်နိုင်အောင်

ဦးကျော်နိုင်စိုး

၆၉

၇၀

မဆုရည်ဖြိုး

ဦးစန်းဦး

၇၀

၇၁

မောင်ရဲနိုင်ထွန်း

ဦးအောင်ဝင်း

၇၁

၇၂

မောင်ချစ်ဝင်း

ဦးမောင်လှ

၇၂

၇၃

မောင်ခန့်ကျော်ကျော်

ဦးမောင်အေးသိန်း

၇၃

၇၄

မောင်ဇော်ထက်အောင်

ဦးတင်ပြုံး

၇၄

၇၅

မောင်ကောင်းချစ်လွင်

ဦးလွင်ထွန်း

၇၅

၇၆

မောင်ကျော်ဖြိုးအောင်

ဦးတင်ညွန့်

၇၆

၇၇

မောင်နိုင်လင်းဦး

ဦးရန်ဝေး

၇၇

၇၈

မောင်သန့်ဇင်

ဦးတိုးမောင်

၇၈

၇၉

မောင်အောင်မျိုးကျော်

ဦးကျော်စိုး

၇၉

၈၀

မလဲ့မို့မို့ဌေး

ဦးသိန်းဌေး

၈၀

၈၁

မအေမွန်ခိုင်

ဦးအောင်ညွန့်

၈၁

၈၂

မောင်ရဲထက်လွင်

ဦးအောင်လွင်

၈၂

၈၃

မောင်ကျော်စိုးထွန်း

ဦးကျော်ဆန်း

၈၃

၈၄

မပင်ဦးစံ

ဦးမင်းမင်းဦး

၈၄

၈၅

မောင်ဟန်သူထက်

ဦးတင်ဝင်း

၈၅

၈၆

မောင်သိန်းဇော်လတ်

ဦးချစ်

၈၆

၈၇

မောင်အေးချမ်းမောင်

ဦးအောင်ဝင်း

၈၇

၈၈

မောင်ကျော်ဇင်ထွန်း

ဦးမြဇော်

၈၈

၈၉

မောင်အောင်ကိုကိုဝင်း

ဦးတင်မောင်ဝင်း

၈၉

၉၀

မယုယုမွန်

ဦးကျော်မြင့်

၉၀

၉၁

မောင်သန့်စင်ဦး

ဦးကျော်ဇော

၉၁

၉၂

မခိုင်မေစိုးသောင်း

ဦးစိုးသောင်း

၉၂

၉၃

မယုဇနအေးမင်း

ဦးသန်းမင်း

၉၃

၉၄

မောင်လွင်မျိုးရှိန်

ဦးမြင့်ရှိန်

၉၄

၉၅

မနီလာသန်း

ဦးမောင်သန်း

၉၅

၉၆

မောင်အောင်အောင်

ဦးဖိုးချို

၉၆

၉၇

မောင်ကျော်မျိုးထွန်း

ဦးကျော်သန်း

၉၇

၉၈

မောင်အောင်ဇင်မင်း

ဦးသောင်းစိန်

၉၈

၉၉

မောင်အောင်ဇော်ဖြိုး

ဦးခင်မောင်စန်း

၉၉

၁၀၀

မမေသဇင်

ဦးမောင်သောင်း

၁၀၀

၁၀၁

မစုမွန်ဦး

ဦးစောလှဦး

၁၀၁

၁၀၂

မောင်ဇော်ဝေဖြိုး

ဦးအောင်မြင့်ဦး

၁၀၂

၁၀၃

မောင်သက်ပိုင်ထွန်း

ဦးထွန်းထွန်း

၁၀၃

၁၀၄

မောင်ရဲမင်းပိုင်

ဦးသန်းဝင်း

၁၀၄

၁၀၅

မောင်ဝေယျာထွန်း

ဦးချစ်ဝမ်း

၁၀၅

၁၀၆

မခင်ရတနာဌေး

ဦးရဲဌေး

၁၀၆

၁၀၇

မအိသိမ့်သိမ့်ထွေး

ဦးခင်မောင်ညို

၁၀၇

၁၀၈

မောင်ထက်ဝေလင်း

ဦးဆန်းမောင်

၁၀၈

၁၀၉

မစောပြည့်မွန်

ဦးဗိုလ်သန်းဦး

၁၀၉

၁၁၀

မောင်ကောင်းဇော်

ဦးသောင်းဝင်း

၁၁၀

၁၁၁

မောင်ကျော်စွာဟိန်း

ဦးတင်ဦး

၁၁၁

၁၁၂

မောင်နိုင်သက်မှူး

ဦးမြင့်အေး

၁၁၂

၁၁၃

မောင်ထူးဝင်း

ဦးလွမ်းမောင်

၁၁၃

၁၁၄

မောင်ကျော်ဇေယျာလင်း

ဦးအောင်မော်ဦး

၁၁၄

၁၁၅

မမေခိုင်ကျော်

ဦးဝင်းဇော်

၁၁၅

၁၁၆

မောင်ရန်ပိုင်ဟိန်း

ဦးခိုင်းစိန်

၁၁၆

၁၁၇

မောင်ခွန်ရဲထွဋ်အောင်

ဦးခွန်အောင်စိုး

၁၁၇

၁၁၈

မနန်းခင်ဆုမွန်

ဦးစိုင်းထွန်းလူ

၁၁၈

၁၁၉

မောင်ဖြိုးသက်ဆွေ

ဦးချစ်ထွေး

၁၁၉

၁၂၀

မောင်အောင်သူဟန်

ဦးဟန်မောင်

၁၂၀

၁၂၁

မောင်ဇော်မင်းဦး

ဦးဘိုထွေး

၁၂၁

၁၂၂

မောင်ချမ်းငြိမ်းထက်

ဦးအောင်မြင့်

၁၂၂

၁၂၃

မောင်သန်းနိုင်ထွန်း

ဦးတင်မင်း

၁၂၃

၁၂၄

မောင်ရဲမင်းချစ်

ဦးအောင်ချစ်

၁၂၄

၁၂၅

မောင်ယုထက်ဘို

ဦးတင်ယု

၁၂၅

၁၂၆

မောင်မျိုးမင်းပိုင်

ဦးမောင်ငွေ

၁၂၆

၁၂၇

မောင်ထူးပြည့်စုံ

ဦးစိုးအောင်

၁၂၇

၁၂၈

မောင်ရန်နိုင်လင်း

ဦးညီညီနိုင်

၁၂၈

၁၂၉

မောင်အောင်မိုးမြင့်

ဦးတင်ထွန်း

၁၂၉

၁၃၀

မောင်ရဲလွင်ဦး

ဦးစိုးနိုင်

၁၃၀

၁၃၁

မောင်နေလင်းဦး

ဦးဌေးဝင်း

၁၃၁

၁၃၂

မခင်မျိုးထွန်း

ဦးသိန်းထွန်း

၁၃၂

၁၃၃

မောင်စိုင်းဇော်ဟိန်း

ဦးလှဝင်း

၁၃၃

၁၃၄

မောင်စိုင်းထွန်းထွန်းဦး

ဦးတင်ဝင်း

၁၃၄

၁၃၅

မောင်မျိုးမြင့်အောင်

ဦးကြီးစိန်

၁၃၅

၁၃၆

မောင်ရဲအောင်

ဦးပုည

၁၃၆

၁၃၇

မောင်အောင်ဖြိုးကျော်

ဦးစိုးမိုးကျော်

၁၃၇

၁၃၈

မောင်မြတ်သွင်ဦး

ဦးမောင်ဝင်း

၁၃၈

၁၃၉

မောင်ဇင်မင်းထိုက်

ဦးဆွမ်းမောင်

၁၃၉

၁၄၀

မောင်မြတ်နိုးဦး

ဦးဝဏ္ဏဦး

၁၄၀

၁၄၁

မအိဝါဝါသက်

ဦးသက်ထွေး

၁၄၁

၁၄၂

မောင်သူရိန်ထက်

ဦးအောင်ဌေးလင်း

၁၄၂

၁၄၃

မောင်ကျော်ဇင်သန့်

ဦးသန်းရွှေ

၁၄၃

၁၄၄

မောင်ကောင်းသက်ကျော်ဇော

ဦးညွန့်အေး

၁၄၄

၁၄၅

မောင်နေလင်းထွန်း

ဦးခင်မောင်ထွန်း

၁၄၅

၁၄၆

မောင်အောင်နိုင်ထွန်း

ဦးတင်ကြီးမောင်

၁၄၆

၁၄၇

မောင်ဇင်မင်းထိုက်

ဦးလှရွှေ

၁၄၇

၁၄၈

မောင်စိုးထက်ကျော်

ဦးကျော်ထူး

၁၄၈

၁၄၉

မောင်ဖြိုးကျော်ဆင့်

ဦးစိန်မြင့်

၁၄၉

၁၅၀

မောင်အေးချမ်းကို

ဦးဝင်းမြင့်

၁၅၀

၁၅၁

မောင်အေပိုင်ကို

ဦးဝင်းမောင်

၁၅၁

၁၅၂

မောင်ကောင်းထက်သာ

ဦးအေးသောင်း

၁၅၂

၁၅၃

မပိုပိုပြည့်

ဦးတင်ပြည့်

၁၅၃

၁၅၄

မောင်ကျော်ဇေယျာဦး

ဦးစိုးဝင်း

၁၅၄

၁၅၅

မစုလှိုင်အိ

ဦးမြင့်အောင်

၁၅၅

၁၅၆

မောင်ဇင်မျိုးဝင်း

ဦးမျိုးတင့်

၁၅၆

၁၅၇

မဂျူးဂျူး

ဦးပြေဝင်း

၁၅၇

၁၅၈

မောင်ရန်ပိုင်ထွန်း

ဦးအောင်အောင်

၁၅၈

၁၅၉

မောင်ဉာဏ်လင်းမြင့်

ဦးဝင်းမြင့်

၁၅၉

၁၆၀

မောင်ဘုန်းသူရဇော်

ဦးကြည်ညွန့်

၁၆၀

၁၆၁

မမျိုးသန္တာဝင်း

ဦးဘိုဝင်း

၁၆၁

၁၆၂

မမို့မို့မောင်ဇင်

ဦးမောင်မောင်ဇင်

၁၆၂

၁၆၃

မောင်မင်းအေးချမ်းဇွန်

ဦးမင်းသိန်းမြင့်

၁၆၃

၁၆၄

မောင်မင်းသိမ်းထက်

ဦးညီညီလွင်

၁၆၄

၁၆၅

မောင်ပိုင်ဇော်

ဦးဇော်ဝင်း

၁၆၅

၁၆၆

မအိမ့်ရတနာထက်

ဦးထွန်းဆွေ

၁၆၆

၁၆၇

မောင်ကောင်းညီလွင်

ဦးစောတင်စိုး

၁၆၇

၁၆၈

မောင်ဖြိုးထက်အောင်

ဦးသန်းအောင်

၁၆၈

၁၆၉

မောင်လင်းထက်အောင်

ဦးအေးလွင်

၁၆၉

၁၇၀

မောင်ဘဲန်ဇမိန်

ဦးရမ်သန်း

၁၇၀

၁၇၁

မောင်သန်းဆွေဦး

ဦးသန်းမင်း

၁၇၁

၁၇၂

မောင်ဝင်းမင်းထွန်း

ဦးဝင်းလှိုင်

၁၇၂

၁၇၃

မောင်ဇော်ဝင်းမြင့်

ဦးဝင်းမြင့်

၁၇၃

၁၇၄

မအိမွန်ကျော်

ဦးကျော်စိုးမြင့်

၁၇၄

၁၇၅

မဧပရယ်ခိုင်ဦး

ဦးဆွတ်ခန့်ခိုင်

၁၇၅

၁၇၆

မသင်းစုတင်

ဦးမြင့်အောင်

၁၇၆

၁၇၇

မောင်ညီညီထွေး

ဦးပေါမောင်

၁၇၇

၁၇၈

မအေမီအောင်

ဦးအောင်နိုင်ဦး

၁၇၈

၁၇၉

မောင်အောင်ဇင်ဖြိုး

ဦးစောသိန်းထိုက်

၁၇၉

၁၈၀

မောင်ဝေယံရှိမ်းမောင်

ဦးကျော်ဇေယျ

၁၈၀

၁၈၁

မောင်ရဲသွင်ဦး

ဦးဌေးဦး

၁၈၁

၁၈၂

မောင်နိုင်အောင်ထူး

ဦးသိန်းဦး

၁၈၂

၁၈၃

မောင်မျိုးမင်းစိုး

ဦးဌေးပို

၁၈၃

၁၈၄

မောင်လှိုင်ဌေးအောင်

ဦးကျော်ငြိမ်း

၁၈၄

၁၈၅

မောင်ဝေယံကို

ဦးကိုကိုကြီး

၁၈၅

၁၈၆

မောင်ဝေယံလင်း

ဦးစိုးမြင့်

၁၈၆

၁၈၇

မောင်ရှင်းသန့်တိုး

ဦးမောင်မောင်လတ်

၁၈၇

၁၈၈

မောင်ဟန်ထွန်း

ဦးတိုးမောင်

၁၈၈

၁၈၉

မောင်ငွေတိုး

ဦးလှဦး

၁၈၉

၁၉၀

မောင်ဟန်ဦး

ဦးစိမ်းမောင်

၁၉၀

၁၉၁

မောင်ရဲကျော်စွာ

ဦးနေဝင်း

၁၉၁

၁၉၂

မောင်အောင်ကိုကိုထက်

ဦးဝင်းမောင်

၁၉၂

၁၉၃

မောင်စွမ်းထက်နိုင်

ဦးရဲချစ်

၁၉၃

၁၉၄

မသော်တာငြိမ်း

ဦးအောင်မိုးစိန်

၁၉၄

၁၉၅

မောင်သူရအောင်ကျော်စွာဝင်း

ဦးသောင်းတင်

၁၉၅

၁၉၆

မဂျာဆိုင်းနန်

ဦးအမ်ဇော်နန်

၁၉၆

၁၉၇

မောင်သက်မြတ်ဦး

ဦးခင်မောင်ဦး

၁၉၇

၁၉၈

မောင်အံ့မှူးနိုင်ကျော်

ဦးမြင့်သိန်း

၁၉၈

၁၉၉

မောင်ဝေယံဦး

ဦးမြင့်အောင်

၁၉၉

၂၀၀

မနှင်းသီရိစိုး

ဦးစိုးထွန်းနိုင်

၂၀၀

၂၀၁

မောင်ရှင်းခန့်ကို

ဦးဝင်းနောင်

၂၀၁

၂၀၂

မောင်မျိုးသက်နောင်

ဦးဌေးဝင်း

၂၀၂

၂၀၃

မမေဦး

ဦးခင်လတ်

၂၀၃

၂၀၄

မအေးပြုံးသီဟန်

ဦးသိန်းဟန်

၂၀၄

၂၀၅

မောင်စောအယ်စိုး

ဦးသိန်းလွင်

၂၀၅

၂၀၆

မောင်အောင်ဆန်းလင်း

ဦးမြင့်သိန်း

၂၀၆

© 2018   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.