သစ်တောသယံဇာတရေရှည်တည်တံ့ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

သစ်တောသယံဇာတရေရှည်တည်တံ့ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ

(၁၄-၅-၂၀၁၆) (စနေနေ့)

နံနက်(၀၉:၀၀နာရီ)

 

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.