ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)၏ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း စက်ရုံများစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ

ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)၏ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း စက်ရုံများစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ

activity 6.3.17-01-2

activity 6.3.17-02

activity 6.3.17-03

activity 6.3.17-04

activity 6.3.17-05

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.