ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)၏ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း စက်ရုံများစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ

ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)၏ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း စက်ရုံများစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ

 

 

 

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.