ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)၏ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း စက်ရုံများစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ

ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)၏ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း စက်ရုံများစစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများ

 

 

 

 

 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.