ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလအတွင်း စက်ရုံများ စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်းများ

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလအတွင်း စက်ရုံများ စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်းများ

 

 

 

 

 

 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.