(၄-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ရောင်းဝယ်ရေး)မှ သင်္ဘောတင်ဌာနစု၊ မော်တော်ယာဉ်စခန်း(တောင်ဒဂုံ)နှင့် ကုန်သေတ္တာခွဲသားဝင်း (အလုံ)တို့အား စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

(၄-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(ရောင်းဝယ်ရေး)မှ သင်္ဘောတင်ဌာနစု၊ မော်တော်ယာဉ်စခန်း(တောင်ဒဂုံ)နှင့် ကုန်သေတ္တာခွဲသားဝင်း (အလုံ)တို့အား စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

 

 

 

 

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.