ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ အထွေထွေမန်နေဂျာမှ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝါးတရာ၊ ရွှေပြည်သာသစ်ဆိပ်များ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သစ်စက်များ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းမှတ်တမ်း

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ အထွေထွေမန်နေဂျာမှ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝါးတရာ၊ ရွှေပြည်သာသစ်ဆိပ်များ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သစ်စက်များ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်းမှတ်တမ်း

 

 

 

 

 

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.