အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)မှ ၂၀.၆.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပင်မအလုပ်ရုံ (နေပြည်တော်)၏စုဝေးခန်းမ၌ ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့)၊ ပင်မအလုပ်ရုံ(နေပြည်တော်)နှင့် အခြေစိုက်အလုပ်ရုံ(ဆွာ)မှဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံခြင်း၊ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးခြင်း

အထွေထွေမန်နေဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)မှ ၂၀.၆.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပင်မအလုပ်ရုံ (နေပြည်တော်)၏စုဝေးခန်းမ၌ ပဲခူးတိုင်း(အရှေ့)၊ ပင်မအလုပ်ရုံ(နေပြည်တော်)နှင့် အခြေစိုက်အလုပ်ရုံ(ဆွာ)မှဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံခြင်း၊ အလုပ်ရုံစစ်ဆေးခြင်း

 

 

 
© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.