ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)မှ စက်ရုံများလှည့်လည်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန၊ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ(သစ်စက်)မှ စက်ရုံများလှည့်လည်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း

 

 

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.