၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ သစ်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် ကြေငြာခြင်း

Read more...

 

၂၀၁၇-၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ သစ်ထုတ်မည့် အစီအစဉ် ကြေငြာခြင်း

Read more...

 

Announcement to be issued the saledocuments for the traceability of legal timbers sold out by Foreign Currency

 

Read more...

၂၀၁၇−၂၀၁၈ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်သည့်သစ်များမှ မြေအသုံးချမှုပြောင်းလဲမှုနှင့် လုံခြုံရေး ကန့်သတ်ချက်ရှိသည့်ဒေသများမှ ထွက်ရှိသောသစ်များအားပြည်ပတင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း

နှင့်

Statement of Progress in Timber Legality Assurance in Myanmar

 

Read more...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

Read more...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

Read more...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနတွင် သစ်အုပ်ကြီး(၆၄)နေရာ ခန့်ထားသည့်စာရင်းကြေငြာခြင်း

Read more...

 

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2017-2018

 

Read more...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနတွင် သစ်အုပ်ကြီး(၆၄)နေရာ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခံရမည့်သူများစာရင်း

Read more...

 

၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်း

 

Read more...

 

၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်း

 

Read more...

 

 

၁၁-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့နှင့် ၁၂-၃-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်(ရေဆင်း)၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် သစ်အုပ်ကြီးရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်စာရင်း

Read more...

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အလွတ်တန်းဆောင်းပါးနှင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်စာမူများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

 

Read more...

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သစ်တောသယံဇာတ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ဖိတ်ကြားလွှာ

 

Read more...

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သစ်တောသယံဇာတ ရေရှည်တည်တံ့ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ဖိတ်ကြားလွှာ

 

Read more...

© 2017   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.